El 34% de les despeses turístics que es generen a la ciutat es dirigeixen al comerç, fet molt rellevant per als estudiants de l’escola de turisme.

estudiar-turisme

Des de l’escola de turisme EU Mediterrani sempre estem atents a les tendències a Barcelona en el sector del turisme. Per això ens plantegem quines són les raons principals per les quals múltiples estrangers de tot Europa decideixen venir a Barcelona.

A la ciutat comtal no li falten raons, però bé és cert que segons l’informe d’ESADE “Turisme de compres a Europa: Value Retail” les compres constitueixen la principal activitat en la visita a una destinació turística per a un de cada tres viatgers i Barcelona es constitueix en la primera ciutat d’Europa pel que fa al percentatge de despesa que realitzen.

El comerç aglutina al 34 € de les despeses turítiques i per darrere d’aquest 23% és transport, el 21% és allotjament, que bé seguit d’una despesa en menjar i beguda d’un 10% del total de la inversió en el viatge el que deixa a un 8% l’oci i la cultura.

Londres és un altre exemple de gran ciutat on regna el comerç, entre d’altres, on la despesa dels turistes en compres arriba al 28%; París, amb el 24%; Amsterdam, on es destina el 19% a les compres; i finalment, Roma, amb un 11%.

Des de l’escola de turisme confirmem que cada vegada augmenta més el comerç a les grans ciutats, però qui són els turistes que gasten aquests diners? turistes asiàtics tenen un protagonisme molt destacat en els esmentats centres. Xina representa el 21% dels visitants i el 40% de les vendes totals, segons les dades de tax free del 2013. Per part dels europeus, la major presència correspon als alemanys (22%), francesos (13%), britànics (12%) i italians (12%).

 

L’informe d’ESADE estudiat a l’escola de turisme EU Mediterrani apunta que les vendes a turistes no europeus, procedents de les compres tax free, han crescut al voltant del 40% i la despesa mitjana en ha augmentat un 3%.