escola-de-turisme

Arribem al món laboral. Les alternatives dels estudiants durant els estudis a l’Escola de Turisme Mediterrani tenen un bon recorregut.

Formació i pràctiques

El principal objectiu és capacitar als alumnes. Ampliant els seus coneixements i oferint les eines necessàries, les empreses veuen necessària la col·laboració amb els estudiants i s’inscriuen en l’oferta de pràctiques. L’aprenentatge adquirit a les aules es perfecciona en l’àmbit laboral propi del turisme. Un període durant el qual, l’Escola de turisme, ofereix l’oportunitat de formar part de l’ambient turístic i poder començar a posar en practica el que s’ha estudiat.

Aquests programes potencien el desenvolupament de les capacitats, les competències professionals, aptituds i preferències de l’estudiant. La visió adquirida és amplia en la qual es potencia la professionalitat entre els alumnes i els proporciona nous horitzons. A Espanya, aquest camp d’acció està molt valorat i l’oferta laboral és cada cop més amplia. Les oportunitats per als becaris i els graduats de l’Escola de turisme de Mediterrani són cada cop més i de millor qualitat.

Aquesta formació tan completa és obligatòria per poder completar el programa, depenent del grau i dels estudis, amb una duració de fins a 400h hores de pràctiques. La inserció laboral dels graduats és el que pauta la programació plantejada per tal de poder estar al dia i donar als estudiants una oferta molt més real i adaptada al món laboral.

Durant el segon i el tercer any es comença amb aquesta metodologia que facilita la recerca de feina així com la creació de Pymes i d’autonomia. La majoria de les escoles tenen borses de treball amb difusió per les xarxes socials. Els professors, des de les seves assignatures, recomanen i optimitzen les possibilitats de l’alumne per inserir-se en el món laboral.

L’apranentatge a l’Escola de Turisme Mediterrani es diferencia per tenir una formació integral que complementa l’ensenyament teòric amb el pràctic. El contacte de l’alumne amb les situacions reals permet millorar, adaptar-se i ser més eficient a l’hora de treballar en un equip.

Veiem doncs, un espai on l’empresa és una part activa i avalua el treball dels futurs professionals i a la vegada ajuda a poder millorar i actualitzar el contingut dels estudis de l’Escola de turisme.