Barcelona porta des de 2010 treballant amb el Pla d’Estratègic de Turisme de la ciutat. Recentment ha difós la Carta de Turisme responsable, amb l’objectiu que en 2015, Barcelona sigui una ciutat més responsable amb el turisme, aprofiti al màxim els recursos i patrimoni turístic de la ciutat i, alhora ,redueixi al mínim els efectes sobre el territori. És important que els estudiants del grau en turisme siguin conscients sobre quin és el futur del turisme perquè serà llavors quan arribarà el moment que decideixin, i gràcies al seu grau en turisme, estiguin més preparats i sensibilitzats per desenvolupar el seu treball.

Els objectius del Pla Estratègic van quedar definits en la Carta de Turisme Responsable que busca posicionar Barcelona com una destinació turística capdavantera. Innovadora en el que els estudiants del grau en turisme saben que és prioritari, com la responsabilitat i la sostenibilitat, fent d’aquestes característiques un element distintiu de la ciutat.

La Carta de Turisme Responsable és promoguda per l’Ajuntament de Barcelona juntament amb l’Institut de Turisme Responsable i l’Organització Mundial del Turisme, ens ben coneguts pels estudiants del grau en turisme.

Amb l’adhesió a la Carta, Barcelona vol apostar per un turisme de qualitat i sostenible comprometent-se a:

– Promoure el debat internacional entorn de la sostenibilitat en el turisme, un dels temes de discussió principal per a aquells que treballen en el sector o són estudiants del grau en turisme.

– Desenvolupar formes de cooperació entre tots els actors que influencien en el turisme de la ciutat. Buscant una sinergia entre ells que serveixi per millorar l’experiència del turista.

– Facilitar l’intercanvi de coneixement destinat a fomentar el turisme desitjat. En aquest punt és important destacar que els estudiants del grau en turisme seran els encarregats d’aplicar això en el futur. Les seves bones pràctiques definiran l’avenir del sector turístic.

– La promoció de projectes de demostració externs o generats pels estudiants del grau en turisme a les universitats que destaquin la diversitat cultural de les destinacions. I també la incorporació i creació de noves activitats turístiques respectuoses amb el patrimoni cultural i material.

– Incorporar als programes de formació i educació especialitzada com el grau en turisme, la sostenibilitat i responsabilitat com a recurs turístic essencial.

– Fomentar l’aplicació de les noves tecnologies i de la comunicació com a instrument perquè es valori aquest atractiu afegit. D’aquesta forma, la joventut i coneixement d’aquests mitjans per part dels quals cursen el grau en turisme serà determinant.

EUT Mediterrani està al tant de tots els canvis que s’estan produint en el turisme internacional, promovent una formació que prepara als estudiants del grau en turisme per afrontar amb determinació el futur del sector turístic.