S’han realitzat diverses denúncies pel malestar que ocasiona la invasió turística a la Sagrada Família, especialment els autobusos turístics.

Els problemes que es generen relacionats amb la mobilitat i la contaminació són la principal queixa, i els veïns proposen que els autobusos aparquin fora del barri.

Fa temps que els estudiants del Màster turisme observen com Barcelona ha rendibilitzat els grans esdeveniments esportius com una forma d’explotar el creixement i desenvolupament urbà de la ciutat. Els Jocs Olímpics del 92 i el Fòrum de les Cultures del 2004 han ajudat a posicionar la ciutat com un atractiu cultural a nivell mundial, tot i que alguns ciutadans catalans han definit aquesta promoció com la “arquitectura del pretext”.

Els projectes comparteixen estratègies per solucionar prioritats de cara al desenvolupament de la ciutat i la demanda col·lectiva espera respostes en diverses àrees, de manera que els projectes assoleixin un caràcter més multifuncional i que una acció resolgui diverses necessitats.

El conflicte existeix quan els projectes creen diferències sobre l’ús i el valor que els hi atorga la ciutadania. En aquest punt, torna a ser important la participació cívica catalana.

Enguany es plantegen molts reptes per tal de fomentar nous espais públics per tal que aquests no només girin al voltant de l’economia i el sector turístic; fets que no han de passar desapercebuts pels estudiants del Màster Turisme de EUT Mediterrani.

L’estratègia en la dècada dels 90 consistia en la canalització del desenvolupament turístic per mitjà d’espais públics i equipaments urbans, sense tenir en compte l’interès dels col·lectius a la ciutat i la multifuncionalitat de les infraestructures.

En el context actual, hi ha factors com el Pla Metropolità favorable al rescat de nous espais mitjançant el conegut Persis: pla d’instàncies per recollir les demandes socials prioritàries i, com a conseqüència, un esforç per generar el consens cívic sobre els grans projectes.

grado en turismo estudiar turismo

Els estudiants del Màster turisme saben que la compatibilitat del turisme amb l’opinió ciutadana és prioritari.

Estudia el Màster Turisme en EUT Mediterrani i estigues a l’avantguarda dels nous projectes en el sector del turisme de la ciutat de Barcelona i també de les inquietuds que aquests generen en la ciutadania.