Els estudiants de Màster Turisme o Grau en Turisme s’han de fixar en les dades de l’Institut de Turisme d’Espanya (Turespaña), el qual no fa més que certificar les noves oportunitats del turisme de muntanya.Turespaña ha elaborat un nou estudi sobre el turisme de muntanya, el qual constitueix un dels segments amb més creixement. Els estudiants del Grau en Turisme i Màster Turisme han d’estar a l’aguait.

grado en turismo master turismo

En aquest informe s’inclou informació relacionada amb el funcionament del turisme de muntanya que es desenvolupa les destinacions europeas com són Suïssa, Alemanya i Àustria i analitza la gran oferta espanyola actual i les seves noves variacions en diferentes parts del seu territori: Pics d’Europa, La Palma, Pirineus, Serra de Guadarrama, Sierra Nevada, etc.

Els responsables d’aquest estudi comenten que els moviments que generava el turisme de muntanya en una primera etap eren básicamente degut al turisme nacional o turisme intern: tot i que s’ha anat internacionalitzant cada vegada més.
Per tant, en l’actualitat arriben al nostre territori turistes de destinacions més llunyanes i hi ha turistes de procedències diverses.

Com s’ha anat observant, el turisme de muntanya és una possibilitat més per als estudiants de Màster Turisme en EUT Mediterrani ja que els nostres futurs emprenedors podran dedicar el seu temps i esforç en enfortir projectes i empreses de nova creació en un sector a l’alça i que cada vegada és més atractiu com és el turisme de muntanya.

Segons l’informe de Turespaña, el motiu d’aquest creixent interès té a veure amb la forta demanda de turistes per romandre aprop d’espais verds i per estar en contacte amb la natura, així com una major conscienciació pel medi ambient i la cerca d’altres destinacions alternatives que estan menys massificats com són actualment les destinacions de sol i platja.

El treball vol establir els fonaments per a la promoció i el suport a la comercialització del turisme de muntanya en territori espanyol a nivell internacional, objectiu que ha de ser d’interès per als estudiants de Grau en Turisme i Màster Turisme de l’Escola Universitària de Turisme Mediterrani .