Un any més, el vuitè, la consultora de marques, FutureBrand, porta l’Índex que mesura la cultura, la indústria, l’economia i els assumptes públics, determinant com es veuen les marques dels països. Els estudiants del Màster en turisme d’EUT Mediterrani poden servir-se d’ell per desenvolupar la seva labor ja que poden utilitzar-lo de guia per determinar l’afluència turística de cada país i les seves conseqüències.

master en turismo

L’Índex elaborat per aquesta prestigiosa agencia, genera un rànquing que enumera els països segons la percepció que es té d’aquests valorant les següents característiques:

• Com es percep la política i les llibertats

• Quin és el seu tracte al medi ambient

• Els sistemes policials i la seguretat

• La gastronomia

• L’economia, si l’entorn és favorable a rebre inversions

A més, l’Índex d’aquest any compta amb una novetat. No només es valoren els països amb millor imatge sinó que també han destacat les quinze ciutats que estan en creixement i amb major projecció en el futur, i per tant, les ciutats que seran centres turístics quan els estudiants de d’EUT Mediterrani finalitzin els seus graus o el seu Màster en turisme.

Des del Màster en turisme, un títol que dota al professional de coneixements molt avançats, es pretén capacitar als seus estudiants per identificar aquestes ciutats i països, anant sempre un pas per davant, estant atents als diferents atributs que marquen la imatge d’una ciutat o un país.

Temes com el creixement, la sostenibilitat i/o la cultura de cada destinació turística s’imparteixen durant els estudis per establir les estrategies més efectives per desenvolupar una activitat econòmica amb èxit en el sector.

Què és el que fa que la marca de país sigui forta. El més important no és el tracte donat als turistes o la comunicació que el país planifica a l’exterior, el primordial és, certificat pel rànquing de FutureBrand, que siguin ciutats on es visqui bé, on els ciutadans se sentin a gust. L’estudiant del Màster en turisme ha de valorar-ho, ja que això va intrínsecament lligat al futur del turisme d’un país i a la seva marca e imatge.

FutureBrand avalua la fortalesa d’una marca/país gairebé de la mateixa manera que qualsevol altra marca: el mesurament del coneixement, la familiaritat, les preferències, la consideració, la promoció i disponibilitat per visitar i interactuar amb un lloc. Sent per tant, cultura i turisme, claus en la percepció d’un país. Sectors en els quals els estudiants del Màster en turisme, incidiran futurament.

Com veiem, aquest tipus d’Índex no només és important perquè els ciutadans se sentin millor o per informar als estudiants de grau o Màster en turisme sinó que serveix de referència a tots els agents del sector, ja que una millor imatge i marca de països atreu més diners i més turistes.

EUT Mediterrani forma els professionals que treballaran en el model turístic del futur, oferint una formació de qualitat i especialitzada.

Atreveix-te amb el Màster en turisme i recull els èxits professionals que sempre has somiat!