Convalidacions


Grau en Logística Empresarial a Barcelona


COMERÇ INTERNACIONAL (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Gestió financera i costos logístics6
Internacionalització, globalització i comerç internacional6
Modalitats de transport i intermodalitats6
Fonaments del màrqueting6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS24
TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia6
Fonaments de la logística6
Modalitats de transport i intermodalitats6
Transport de containers3
Dret del transport3
Gestió de la cadena de subministrament6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS30
MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia6
Fonaments del màrqueting6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Gestió financera i costos logístics6
Fonaments de logística6
Gestió de recursos humans6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS18
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’econòmica6
Fonaments del màrqueting i distribució comercial6
Fonaments de la logística6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS18
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, PERFIL PROFESSIONAL INFORMÀTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Fonaments de logística6
Sistemes d’informació aplicats a la logística6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12

Grau en Màrqueting a Barcelona


MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia6
Introducció al màrqueting6
Anàlisis comercial6
Publicitat, promoció i relacions públiques6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS24
COMERÇ INTERNACIONAL (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia6
Introducció al màrqueting6
Estratègies sobre distribució i logística6
Màrqueting internacional6
Integració de mercats (Optativa)6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS30
TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia6
Estratègies sobre distribució i logística6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Comptabilitat i finances per la gestió del màrqueting6
Introducció al màrqueting6
Recursos humans6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS18
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting6
Publicitat, promoció i relacions públiques6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12
GESTIÓ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting6
Publicitat, promoció i relacions públiques6
Recursos humans6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS18
GUIA, INFORMACIÓ I ASSITÈNCIA TURÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting6
Publicitat, promoció i relacions públiques6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Disseny i desenvolupament de websites12
SUMA TOTAL DE CRÈDITS12

Grau en Turisme a Barcelona


GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Màrqueting turístic6
Dimensió econòmica del mercat turístic6
Gestió operativa d’allotjaments (optativa)3
Direcció i gestió de personal (optativa)3
Operacions de room division (optativa3
Seminari de turisme (optativa)3
Practicum extra I (optativa)6
Practicum extra II (optativa)6
Seminari de llengües modernes (optativa)6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS48
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Dimensió territorial6
Màrqueting turístic6
Dimensió econòmica del mercat turístic6
Gestió d’intermediació, transport i distribució6
Gestió financera d’agències de viatges (optativa)3
Seminari de turisme (optativa)3
Practicum extra I (optativa)6
Practicum extra II (optativa)6
Seminari de llengües modernes (optativa)6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS48
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Dimensió territorial6
Màrqueting turístic6
Dimensió econòmica del mercat turístic6
Emprenedoria (optativa)3
Guiatge turístic (optativa)3
Oficines de turísme i tècnics locals (optativa)3
Seminari de turisme (optativa)3
Practicum extra I (optativa)6
Practicum extra II (optativa)6
Seminari de llengües modernes (optativa)6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS48
MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Màrqueting turístic6
Gestió financera per empreses turístiques (optativa)3
Anàlisis estratègic de sector turístic (optativa)3
Comercialització de productes turístics (optativa)3
Pla de màrqueting (optativa)3
Tècniques de comunicació aplicadas al turisme (optativa)3
Comunicació persuasiva (optativa)3
SUMA TOTAL DE CRÈDITS24
ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL TURÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Empreses d’oci (optativa)3
Oci i societat desenvolupada (optativa)3
Polítiques d’oci (optativa)3
SUMA TOTAL DE CRÈDITS9
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIANOMBRE DE CRÈDITS
Comptabilitat d’empreses turístiques6
Tècniques informàtiques i comunicatives6
Màrqueting turístic6
Organització d’empreses turístiques6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS24