Convalidacions


Grau en Logística Empresarial


COMERÇ INTERNACIONAL (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Gestió financera i costos logístics 6
Internacionalització, globalització i comerç internacional 6
Modalitats de transport i intermodalitats 6
Fonaments del màrqueting 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 24
TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia 6
Fonaments de la logística 6
Modalitats de transport i intermodalitats 6
Transport de containers 3
Dret del transport 3
Gestió de la cadena de subministrament 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 30
MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia 6
Fonaments del màrqueting 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Gestió financera i costos logístics 6
Fonaments de logística 6
Gestió de recursos humans 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 18
GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’econòmica 6
Fonaments del màrqueting i distribució comercial 6
Fonaments de la logística 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 18
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS MULTIPLATAFORMA, PERFIL PROFESSIONAL INFORMÀTICA APLICADA A LA LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Fonaments de logística 6
Sistemes d’informació aplicats a la logística 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12

Grau en Màrqueting


MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia 6
Introducció al màrqueting 6
Anàlisis comercial 6
Publicitat, promoció i relacions públiques 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 24
COMERÇ INTERNACIONAL (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia 6
Introducció al màrqueting 6
Estratègies sobre distribució i logística 6
Màrqueting internacional 6
Integració de mercats (Optativa) 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 30
TRANSPORT I LOGÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció a l’economia 6
Estratègies sobre distribució i logística 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Comptabilitat i finances per la gestió del màrqueting 6
Introducció al màrqueting 6
Recursos humans 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 18
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting 6
Publicitat, promoció i relacions públiques 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12
GESTIÓ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting 6
Publicitat, promoció i relacions públiques 6
Recursos humans 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 18
GUIA, INFORMACIÓ I ASSITÈNCIA TURÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Introducció al màrqueting 6
Publicitat, promoció i relacions públiques 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12
DESENVOLUPAMENT D’APLICACIONS WEB (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Disseny i desenvolupament de websites 12
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 12

Grau en Turisme


GESTIÓ D’ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Màrqueting turístic 6
Dimensió econòmica del mercat turístic 6
Gestió operativa d’allotjaments (optativa) 3
Direcció i gestió de personal (optativa) 3
Operacions de room division (optativa 3
Seminari de turisme (optativa) 3
Practicum extra I (optativa) 6
Practicum extra II (optativa) 6
Seminari de llengües modernes (optativa) 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 48
AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Dimensió territorial 6
Màrqueting turístic 6
Dimensió econòmica del mercat turístic 6
Gestió d’intermediació, transport i distribució 6
Gestió financera d’agències de viatges (optativa) 3
Seminari de turisme (optativa) 3
Practicum extra I (optativa) 6
Practicum extra II (optativa) 6
Seminari de llengües modernes (optativa) 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 48
GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Dimensió territorial 6
Màrqueting turístic 6
Dimensió econòmica del mercat turístic 6
Emprenedoria (optativa) 3
Guiatge turístic (optativa) 3
Oficines de turísme i tècnics locals (optativa) 3
Seminari de turisme (optativa) 3
Practicum extra I (optativa) 6
Practicum extra II (optativa) 6
Seminari de llengües modernes (optativa) 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 48
MÀRQUETING I PUBLICITAT (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Màrqueting turístic 6
Gestió financera per empreses turístiques (optativa) 3
Anàlisis estratègic de sector turístic (optativa) 3
Comercialització de productes turístics (optativa) 3
Pla de màrqueting (optativa) 3
Tècniques de comunicació aplicadas al turisme (optativa) 3
Comunicació persuasiva (optativa) 3
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 24
ANIMACIÓ SOCIO-CULTURAL TURÍSTICA (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Empreses d’oci (optativa) 3
Oci i societat desenvolupada (optativa) 3
Polítiques d’oci (optativa) 3
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 9
ADMINISTRACIÓ I FINANCES (LOE)
ASSIGNATURA UNIVERSITÀRIA NOMBRE DE CRÈDITS
Comptabilitat d’empreses turístiques 6
Tècniques informàtiques i comunicatives 6
Màrqueting turístic 6
Organització d’empreses turístiques 6
SUMA TOTAL DE CRÈDITS 24