El Grau en Turisme es consolida com una de les opcions educatives amb més possibilitats per obtenir sortides professionals amb projecció. Si estàs pensant en estudiar turisme, en aquest article t’indiquem els requisits d’accés, concretament al Grau en Turisme, així com les principals competències professionals que has d’adquirir al llarg dels 4 anys de durada del Grau. Segur que aquestes dades et seran d’utilitat, si estudiar turisme és la teva elecció.

universitat de turisme

Les vies d’accés al Grau en turisme són diferents. D’una banda pots accedir a aquesta modalitat que et permetrà estudiar turisme, a través de les PAAU Logse -des d’Arts, Humanitats i Ciències Socials- després de superar la prova general de selectivitat. Els Cicles formatius de Grau superior són una altra opció per estudiar turisme a través del Grau. Si tens el COU, pots accedir a través de Ciències Socials -opció C- i Humanolingüística -opció D-. Finalment, si has aprovat FP de segon grau, podràs accedir des de les modalitats Administrativa i Comercial, Hoteleria i Turisme i Imatge i So.

Una vegada especificades les vies d’accés als estudis de Grau, detallem les competències bàsiques que hauràs d’adquirir per obtenir el títol atorgat per la Universitat de Girona, si tries estudiar turisme a EUT Mediterrani:

– Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el Turisme.
– Analitzar, sintetitzar i interpretar el Turisme.
– Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per a la seva millora.
– Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera: essencial si desitges estudiar turisme.
– Seleccionar i utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació més adequades a cada situació.
– Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions.
– Treballar en equip i mantenir relacions de cooperació.
– Tenir habilitat per a les relacions personals.
– Analitzar les implicacions ètiques del Turisme.
– Dissenyar propostes creatives i tenir iniciativa emprenedora.
– Coordinar i liderar projectes de treball, com a aptitud complementària a estudiar turisme.
– Identificar elements rellevants procedents d’altres cultures.
– Identificar i comprendre els agents turístics i definir objectius i estratègies en el Turisme.
– Comunicar-se oralment i per escrit.
– Analitzar l’adreça, gestió i planificació turística.
– Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques.
– Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes.

Com hauràs pogut comprovar, estudiar turisme no és només donar resposta a les teves necessitats formatives dins d’aquest sector, sinó també adquirir aptituds essencials per al teu desenvolupament personal. Si desitges més informació sobre la inscripció en el Grau de turisme només has de posar-te en contacte amb EUT Mediterrani al 93 426 98 22. Aclarirem tots els teus dubtes perquè puguis decidir estudiar turisme amb tota la informació que requereixes.