ciclos-formativos-turisticos

L’actual situació del turisme i la important evolució del sector els darrers anys, ha convocat a un gran nombre d’alumnes que s’han decidit per la formació mitjançant els Cicles Formatius Turístics.

 

Formació professional

La perfecció i qualificació professional és fonamental en el sector del turisme, que ha experimentat un important creixement a Espanya. Es requereix personal altament capacitat en les empreses i les activitats, raó fonamental per triar els Cicles Formatius Turístics. Les diferents assignatures s’organitzen en mòduls, que també inclouen formació en diferents centres de treball, previ aprenentatge dels continguts i orientació laboral. L’eficàcia d’aquests cicles de formació es deu a la qualitat de l’ensenyament i l’organització de les diferents accions, que tendeixen a millorar sempre l’experiència de l’alumne en el camp turístic.

 

Capacitació professional

Els estudiants dels Cicles Formatius Turístics obtenen una visió completa pel que fa a informació i contingut, així com en les pràctiques realitzades en empreses, que els qualifiquen per:

 • Controlar i complir cadascun dels objectius dels diferents departaments de les empreses de turisme.
 • Obtenir resultats econòmics.
 • Organitzar íntegrament l’allotjament turístic, complint les pautes de l’empresa hotelera.
 • Aplicar accions comercials per millorar el servei i l’atenció al turista.
 • Assegurar la total satisfacció del client, segons el que s’ha après en els Cicles Formatius Turístics.
 • Prestar servei a l’àrea d’allotjament.
 • Exercir activitats a través dels gestors de la recepció.
 • Desenvolupar funcions per gestionar les reserves, coordinar el control de qualitat, organització i jerarquització d’equips de treball.
 • Controlar i organitzar diversos allotjaments turístics de la mateixa empresa.
 • Treballar com a gestor de residències, cases rurals, etc.
 • Exercir de coordinadors en diferents àrees: En esdeveniments, caps de vendes, governantes i altres activitats semblants.

 

El títol obtingut en Cicles Formatius Turístics habilita per realitzar diferents funcions en el turisme: Des programar esdeveniments en general, organitzar viatges, comercialitzar serveis en una agència del sector, fins a proposar accions a través del màrqueting programat per millorar la proposta al client i de la empresa. L’entorn en el qual es pot desenvolupar qui obté la certificació dels Cicles Formatius Turístics és molt ampli: Abasta des de l’activitat laboral en agències de viatges majoristes o minoristes, fins a aquelles dedicades a l’àrea dels esdeveniments i de la recepció turística a Espanya o l’estranger. Funcions molt diverses que permeten treballar per compte propi i també com a empleats en àrees d’administració, venda de serveis o de diferents productes turístics, a més de tasques de màrqueting empresarial.