Fa pocs dies que la primera assignació de places universitàries s’ha realitzat, i si no has tingut la possibilitat d’accedir a cap de les teves opcions no et preocupis, la vida no s’acaba als graus universitaris. El sistema educatiu actual ofereix una gran possibilitat d’opcions per seguir amb els teus estudis i no abandonar la formació, fet realment important en aquests moments. En aquest sentit una bona alternativa a la universitat podria ser un cicle formatiu de grau superior.

CicloFormativoGradoSuperior

Al realitzar un cicle formatiu de grau superior als alumnes se’ls proporciona una formació educativa molt més específica que la rebuda amb anterioritat i, a més a més, basada en un camp pel que l’alumne realment sent motivació i curiositat, i en el que es mostra un clar camí una vegada acabada la formació. A EU Mediterrani oferim dos cicles formatius de grau superior relacionats amb el turisme, el d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments y el de Gestió d’Allotjament Turístic, tots dos amb una durada de dos anys i on té una importància crucial la formació pràctica i la familiarització amb el món laboral dels estudiants. Al finalitzar els estudis el titulat es converteix en un professional del sector com a conseqüència de la qualitat i diversitat de l’educació rebuda, així com de l’experiència pràctica que el cicle aporta.

A més a més, l’alumne sempre ha de tenir present que la realització d’un cicle formatiu de grau superior pot suposar, i suposa en la majoria dels casos, el salt cap a la universitat. Normalment, al finalitzar el cicle els estudiants amplien la seva formació amb un grau universitari. Al entrar a la universitat, i en el cas que es cursi una carrera amb continguts similars als del cicle formatiu, és possible que l’estudiant tingui la possibilitat de convalidar crèdits estalviant-se d’aquesta manera haver de cursar algunes assignatures que ja hauria fet anteriorment.

En cas que l’alumne es decideixi per cursar el Grau en Turisme o bé el Grau en Màrqueting oferts per EU Mediterrani i atorgat per la Universitat de Girona, obtindrà importants convalidacions, també els estudiants de cicles com Administració i Finances, Gestió Comercial i Màrqueting o Secretariat podran beneficiar-se d’algun tipus de convalidació.

Des de EU Mediterrani volem posar a la vostra disposició la nostra oferta de cicles formatius i també a tot el nostre equip de professionals que estaran en tot moment encantats de solucionar tots els dubtes que us puguin sorgir, ja sigui sobre l’elecció del cicle formatiu de grau superior així com la projecció dels cicles formatius dins d’altres estudis.

Pots posar-te en contacte amb nosaltres en la nostra seu del carrer Rocafort número 104, per telèfon al 93 426 98 22 o a través del formulari de contacte.