Una de les alternatives d’estudi més interessants en l’actualitat és la Formació Professional (FP); reconegut a nivell europeu per la seva qualitat en la formació i en aconseguir que molts joves estudiïn i s’incorporin al món laboral amb experiència i professionalitat.

Aquest sistema permet escollir l’opció més adequada a la situació de cada estudiant, obtenint d’aquesta manera un títol que l’habilita per aconseguir ocupació en qualsevol sector prèviament seleccionat. Aquest programa educatiu disposa de més de 150 cicles formatius de grau superior (entre ells el de turisme), amb continguts pràctics i teòrics en diversos camps d’aplicació. Les titulacions tenen valor acadèmic i també professional.

Entre els principals avantatges d’aquest programa de formació professional destaca que totes les persones, indiferentment de la seva edat, poden accedir a aquest programa de formació, es pot combinar continguts i posar en pràctica el que s’aprèn a classe, consolidar l’esperit emprenedor dels estudiants i incentivar la creació de noves empreses i negocis propis, així com entendre i practicar el treball en equip.

L’FP està organitzada en mòduls específics, cicles formatius de grau mitjà o superior i cursos d’especialització. A més, ofereix la possibilitat de seguir estudiant i incorporar-se a un mercat laboral cada vegada més exigent, on no només n’hi ha prou en tenir coneixements sinó també experiència laboral.

És possible accedir a molts cursos, entre ells els cicles formatius de grau superior en turisme, un dels sectors amb més oportunitats laborals al nostre país i per tant, accedir a llocs laborals de qualitat. A més a més, segons els experts, el turisme serà el sector que generarà més diners en diversos països del món, entre ells, Espanya.

EUT Mediterrani és una de les millors escoles de Catalunya, especialitzada en oferir una formació acadèmica de qualitat, amb experiència laboral mitjançant pràctiques en empreses del sector del turisme i proporcionant una àmplia sortida laboral a Espanya i a l’estranger. El cicle formatiu de grau superior en turisme és una de les tantes opcions per triar en aquest centre i començar així a forjar el teu propi futur. A què esperes per aconseguir més informació sobre aquest programa?