Beques

EU Mediterrani t’ofereix de forma eficaç un Servei de Beques per ajudar-te en totes les teves gestions relacionades amb aquest tema.

La persona responsable és la Montse Escudero, pots contactar amb ella directament a través del correu: montse.escudero@mediterrani.com

Beques MEC (Ministeri d'Educació)

El Ministeri d’Educació convoca beques i ajudes per a realitzar estudis de nivells postobligatoris

Més informació

Beca Allotjament

EU Mediterrani convoca ajuts per estudiants que resideixin fora de la província de Barcelona

Més informació

Beca Amics

EUM convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb amics que accedeixin per primera vegada durant el curs 21-22

Més informació

Beca Familia

EU Mediterrani convoca ajuts per alumnes que cursin estudis a Mediterrani amb germans que accedeixin per primera vegada durant el curs 21-22

Més informació

Beca Becari

EU Mediterrani convoca ajuts per col·laborar a l’espai coEUM durant el curs acadèmic 21-22

Més informació

Beca Excel·lencia Acadèmica

EU Mediterrani convoca ajuts als millors expedients acadèmics

Més informació

Beca Fidelitat

EU Mediterrani convoca ajudes per a estudiants de CFGS en Mediterrani que accedeixin a estudis universitaris en Mediterrani

Més informació

Beca Community Manager Team

És una beca formativa on conèixer millor la figura del Community Manager, les seves funcions i endinsar-se en la comunitat Mediterrani.
Més informació