01 de març de 2018. – L’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona, ha signat un conveni de col·laboració amb el Club Marketing Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la notorietat i posicionament conjunt, establir acords i aliances que aportin valor als membres d’ambdues entitats i generar així notorietat conjunta a través de les diferents accions realitzades. Això contribuirà a facilitar la formació dels associats, com a beneficiaris dels avantatges exclusius que des de EU Mediterrani es proporcionaran.

“l’EU Mediterrani contribuirà a facilitar la formació dels associats al Club de Marketing Barcelona i     es potenciarà l’increment de notorietat conjunta a través de les accions realitzades.”