Publicitat i Relacions Públiques

Què és un Certificat d’Especialització?

Una certificat d’especialització està concebut com un itinerari especifico per a enfocar els dos últims anys del grau a través de l’elecció d’assignatures optatives (30 ECTS) que després de cursar aquestes assignatures, atorga un certificat d’EU Mediterrani a l’estudiant.

Quines Assignatures haig de cursar per a obtenir-ho?

Per a poder obtenir el certificat d’especialització l’estudiant ha de triar un itinerari especifico de 5 assignatures optatives, les quals formen i capaciten a l’estudiant per a introduir-se en el món de la publicitat i les relacions públiques.

Contáctanos