Digital Technologies for Tourism Innovation

Què és un esment d’Especialització?

Un esment d’especialització està concebuda com un itinerari específic per a enfocar els dos últims anys del grau a través de l’elecció d’assignatures optatives (30 ECTS) que després de cursar aquestes assignatures, atorga un esment especifica a l’estudiant.

Perquè Digital Technologies for Tourism Innovation?

El sector turístic s’ha transformat en els últims anys en un sector cada vegada més tecnològic, que fonamenta el seu creixement i evolució en l’aplicació de les noves tecnologies. Aquest canvi imparable necessita professionals que entenguis i sàpiguen aplicar aquesta visió tecnològica perquè puguin liderar el sector en pròxims anys.

Contáctanos