Identitat Institucional

Logotips

El logotip corporatiu de l’Escola Universitària Mediterrani és un imagotip, combinant el símbol amb el text, i pot presentar-se en dues variants, la versió vertical i l’horitzontal.

Quan es mostra per als Graus Universitaris, es combina amb el logotip corporatiu de la Universitat de Girona (UdG) que consta de tres variants. En fer-ho per als Cicles Formatius de Grau Superior, es combina amb el logotip del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Per a les xarxes socials utilitzem el símbol identificatiu de Mediterrani, la lletra M, dins d’un cercle. Aquest, canvia el color depenent de l’estudi al qual vagi dirigit. A continuació es presenten les diferents variants dels nostres logotips.