GRAU EN TURISME A BARCELONA

De les formacions amb més oportunitats en una ciutat capdavantera en el sector com Barcelona

El Grau en Turisme de l’Escola Universitaria Mediterrani és una de les formacions amb més oportunitats en una ciutat líder en el sector turístic com és Barcelona. Si estàs interessat en adquirir competències directives per ocupar càrrecs en empreses del sector terciari arreu del món, matricula’t en el Grau de Turisme de Mediterrani.

PER QUÈ EL GRAU EN TURISME

El mercat laboral d’aquest sector és dels pocs que ha seguit oferint oportunitats en els últims anys i que rep valoracions positives en termes de creixement. Les últimes dades de l’Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme mostren que el turisme a Espanya es troba en el seu millor moment, tant en nombre d’arribades internacionals, com en moviment interior. En 2016, la comunitat autònoma que més turistes internacionals ha rebut va ser Catalunya. A més, es preveu seguir millorant aquestes xifres en els propers anys.

Si t’interessen els projectes turístics, hotelers o gastronòmics i vols rebre una formació diferenciadora, que et permeti aspirar als millors llocs de el sector amb una preparació lingüística exclusiva, que t’obri les portes a l’mercat internacional, sense oblidar les noves tecnologies d’internet ( gaudiràs d’un portàtil Apple de regal i d’ús habitual a les aules) fes la teva matrícula al Grau de Turisme de l’Escola Universitària Mediterrani.

AVANTATGES D’ESTUDIAR TURISME

 • Un ordinador portàtil Apple MacBook Air de regal per a usar en les classes
 • Preparació i examen de l’títol oficial d’anglès First Certificate, Advanced o Proficiency en la pròpia universitat.
 • Preparació i examen de l’títol oficial de Francès DFP de la CCI de París, en la pròpia universitat. dfp Centre de Préparation
 • Preparació i examen de l’títol oficial d’Alemany de l’Goethe Institut a la mateixa universitat.
 • Tindràs accés gratuït a la plataforma d’accés a ofertes d’ocupació en turisme més important del món, HOSCO.
 • Gratis títol oficial de el programa de reserves AMADEUS.
 • Ampli programa de Tutories personalitzades, sessions de coaching i classes de reforç gràcies a l’manifestament eficaç Pla d’Acció Tutorial d’EU Mediterrani.
 • Col·laboració amb les empreses a Barcelona més importants de el sector turístic per oferir als nostres alumnes més de 1000 ofertes de treball i 1200 ofertes de pràctiques.
 • Possibilitat d’estudiar fins a 6 idiomes dins de la carrera de turisme.
  Edifici de 10 plantes totalment equipat i actualitzat.
  30 anys d’experiència en formació i 3 certificacions de qualitat (IQNet, AENOR, AQU).
 • Ubicació cèntrica i bona comunicació amb transport públic. veure Mapa

A l’acabar el Grau en Turisme a la nostra universitat obtindràs:

Titulació oficial Graduat en Turisme per la Universitat de Girona.

Som un centre adscrit a la UdG, gràcies a l’alt nivell de qualitat dels nostres graus, la gran preparació del nostre professorat i les nostres instal·lacions, de manera que els estudiants que acaben els seus estudis a la nostra escola, obtenen el títol oficial de la Universitat de Girona .

Perfil professional competencial: Per ajudar-te en la teva entrada a el mercat laboral, elaborem un perfil professional de les qualitats i competències i l’enviem directament des de la universitat a les empreses nacionals i internacionals que estigui interessat en treballar.

FITXA TÈCNICA

Nom de l’grau: Grau en Turisme

Codi de Preinscripció Universitària: 81.038

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

Durada: 4 anys

Crèdits europeus: 240

Títol a què dóna dret: Graduat / da en Turisme per la Universitat de Girona

Nombre orientatiu de places: 120

CCOMPETÈNCIES PROFESSIONALS DEL GRAU EN TURISME

Competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis, el compliment serà exigible per a atorgar el títol:

 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 3. Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar.
 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 7. Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions
 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació
 10. Analitzar les implicacions ètiques de l’turisme
 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 12. Coordinar i liderar projectes de treball o altres activitats
 13. Identificar elements rellevants procedents d’altres cultures i la diversitat de costums existents.
 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal de l’turisme i el seu caràcter evolutiu.
 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l’activitat turística.
 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
 22. Analitzar amb esperit crític les diferents activitats de l’turisme
 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques
 24. Llegir, comprendre i comentar textos científics
 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

ACCÉS AL GRAU EN TURISME

Podras matricular-te al Grau de turisme a EU Mediterrani si compleixes algun dels requisits següents:

 • Proves d’accés a la universitat (PAU) – Selectivitat.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS i FP II) o títols equivalents.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
 • Proves d’accés a la universitat per a majors de 45 anys.
 • Has finalitzat altres estudis amb títol oficial de grau, llicenciatura, diplomatura o equivalents.

Si necessites més informació sobre l’accés a l’grau en turisme, convalidacions, etc., pots contactar amb nosaltres a través del formulari.

MATRICULACIÓ

Codi de Preinscripció Universitària: 81038

Les dates de preinscripció universitària per proper curs 2020/21 són:

De el 23 de Juny a el 29 de Juliol

 

Si la teva plaça ha estat assignada a EU Mediterrani, nostra Secretaria Acadèmica contactarà amb tu per tal de donar-te dia i hora per formalitzar la matrícula.

PLAN D´ESTUDIS DEL GRAU EN TURISME

Formació bàsica (FB) 66 crèdits
Formació obligatoria (FO) 106 crèdits
Asignatures optatives (AO) 33 crèdits
Pràctiques externes 12 crèdits
Reconeiximent acadèmic 6 crèdits
Treball Final de Grau (TFG) 15 crèdits
Total: 240 crèdits* ECTS* dividits en 4 anys

* Crèdits totals dividits en 4 anys

** European Credit Transfer System, el sistema de crèdits de reconeixement en la Unión Europea

Asignatures del Grau en Turisme

Primer curs

Fonaments y dimensions del Turisme 30 ECTS
Introducció al Turisme
Dimensió econòmica del mercat turístic
Dimensió sociocultural del Turisme
Dimensió jurídica del Turisme
Dimensió territorial del Turisme
Tècniques financeres i comercials de l´empresa turística 12 ECTS
Comptabilitat d´empreses turístiques
Màrqueting turístic
Tècniques turístiques 6 ECTS
Tècniques quantitatives i qualitatives aplicades al Turisme
Tècniques informàtiques i comunicatives
Llengües estrangeres aplicades al Turisme
Anglès I
Francès I

Segon curs

Destinacions turístiques 24 ECTS
Geografia turística mundial
Tipologies i estratègies de destinacions turístiques
Ordenació i planificació del territori
Màrqueting de destinacions turístiques
Organització i gestió de l’empresa turística 12 ECTS
Organització d’empreses turístiques
Gestió economicofinancera en les empreses turístiques
Gestió d’allotjaments, intermediació i distribució logística 12 ECTS
Gestió i processos operatius de les empreses d’allotjament
Gestió i processos operatius de les empreses d’intermediació turística
Llengües estrangeres aplicades al Turisme 12 ECTS
Anglès II
Francès II
Alemany I

Tercer curs

Recursos i productes turístics 24 ECTS
Disseny de productes i recursos turístics
Creacions i e-comercialització de productes i recursos turístics
Innovació en la gestió cultural
Gestió de productes i recursos turístics
Innovació en els productes i recursos turístics
Direcció estratègica d’empreses turístiques 12 ECTS
Direcció estratègica d’empreses turístiques
Direcció estratègica hotelera
Direcció i gestió de recursos humans
Pràcticum 12 ECTS
Llengües estrangeres aplicades al Turisme 12 ECTS
Anglès III
Francès III
Alemany II

Quart curs


Treball Final de Grau
15 ECTS
Assignatures Optatives I 18 ECTS
Animació sociocultural
Guia turístic
Turisme i medi ambient
Habilitats directives i de comunicació
Organització de congressos i esdeveniments
Publicitat i Relacions Públiques
Emprenedoria
Sistemes globals de distribució (GDS)
Gestió del servei i atenció al client
Pràcticum optatiu I (6 ECTS)
Assignatures Optatives II 15 ECTS
Xinès I
Xinès II
Italià I
Italià II
Rus I
Rus II
Francès IV
Alemany IV
USA Myths and Realities
Business English
Pràcticum Optatiu II (6 ECTS)
Reconeixement 6 ECTS
Ampliació d’optativitat i accions de voluntariat

PLANIFICACIÓ DEL CURS

El calendari acadèmic del curs 2019/20 és:

Calendari GT, GM, DGTM 19/20

PRÀCTIQUES DEL GRAU EN TURISME

“La intel·ligència no és només el coneixement, sinó la destresa d’aplicar-lo a la pràctica” (Aristòtil).

Per això, des de fa més de 30 anys, en EU Mediterrani hem procurat que els nostres alumnes puguin posar en pràctica, com més aviat, tot el que han après a les aules. Per això comptem amb un experimentat equip de coordinadors de pràctiques que treballen amb les empreses i organitzacions més excel·lents. D’aquesta manera ens comprometem a que puguis fer, si és el teu desig, pràctiques professionals ja en el primer curs de la carrera, ja sigui en el teu entorn més proper o en qualsevol país del món.

“Estudiar a l’Escola Universitària Mediterrani, és entrar en un món ple d’oportunitats”. Marc Sancho, Hotel Manager Axel Hotel Barcelona & Urban Spa.

També som afortunats per poder oferir titulacions universitàries amb tantes sortides professionals com el Turisme, perquè és el primer generador d’ocupació del país. Si decideixes estudiar el Grau en Turisme a EU Mediterrani podràs comprovar aquesta realitat cada dia, gràcies a l’extensa borsa de pràctiques nacionals i internacionals i la dinàmica borsa de treball que trobaràs a la teva Intranet de l’alumne i a les pantalles tàctils de l’edifici Mediterrani.

“Gràcies a EU Mediterrani, el primer estiu de la carrera vaig poder realitzar pràctiques remunerades a França, en una Oficina de Turisme” . Daniel Pardos, alumne de 2º curs de Grau en Turisme

Com valoren els nostres alumnes les pràctiques a EU Mediterrani?

Entre el notable i l’excel·lent

A més, el nostre eficaç programa de pràctiques extracurriculars (voluntàries) que són accessibles des del primer curs i, les pràctiques curriculars (obligatòries) que es realitzen a 3r de la cursa, unit al nostre programa d’inserció laboral, permet que els alumnes d’EU Mediterrani puguin posar en pràctica la seva àmplia formació durant tota la carrera, i fins i tot trobin un lloc de treball dins del sector turístic que els permeti afrontar millor el cost dels estudis, gràcies, al fet que moltes d’aquestes pràctiques són remunerades i en molts casos finalitzen en un contracte laboral.

 

“Estudiant a EU Mediterrani vaig poder finançar part de la meva carrera gràcies a les pràctiques remunerades que em van proporcionar”. Andrea Aguado, Barcelona Operations Manager en Abreu DMC.

 

Normativa

MOBILITAT

EU MEDITERRANI dóna suport a l’activitat internacional tant de caràcter institucional com docent i investigador que es realitza al nostre centre, promovent la mobilitat tant docent com dels estudiants.
L’objectiu és contribuir a la projecció internacional en els estudis de Grau en Turisme i de Grau en Màrqueting, participant en fòrums internacionals i cooperant amb universitats estrangeres.

Al Departament de Relacions Internacionals de Mediterrani trobaràs tota la informació necessària per ajudar a gestionar i tramitar el programa de mobilitat de la Unió Europea Lifelong Learning Program (EU MEDITERRANI és un dels centres que ha signat de la Carta Erasmus).

CARTA ERASMUS:

E.U.MEDITERRANI disposa de Carta Universitaria Erasmus; aquesta carta implica el compromís del centre amb els principis fonamentals de la mobilitat Erasmus: establint acords previs per a la realització de pràctiques, ple reconeixement de les activitats, alt nivell de qualitat, visibilitat i comunicació de les activitats Erasmus i compromís en els seus criteris d’igualtat i no discriminació.

Recorda… Els alumnes d’EU MEDITERRANI poden estudiar per tot Europa i més… !!!!

Convenis Erasmus:

Institució País
Vives University College Brugges (Bélgica)
University of Oradea Oradea (Rumania)
Arcada Polytechnic Helsinki (Finlandia)
American College Nicosia (Chipre)
Lycée Tézenas du Montcel St. Etienne (Francia)
Instituto Superior Ciencias Educativas Ramada (Portugal)
ESA 3 París (Francia))
The Jósef Pilsudski University Warsaw (Polonia)
Libertas Business School Zagreb (Croacia)
Instituto Estudios Superiores de FAFE Fafe (Portugal)
Alexander Technological Educational Institute (ATEITH) of Thessaloniki Thessaloniki (Grecia)
Libertas Business School Zagreb (Croacia)
Sakarya University Sakarya (Turquía)
Universidade de Aveiro Aveiro (Portugal)
Universita della Calabria Calabria (Italia)
Karabuk University Karabuk (Turquía)
Erasmushogeschool Brussel Brussels (Bélgica)
University of Maribor Brezice (Eslovenia)
Afyom Kocatepe University Afyonkarahisar (Turquía)

Grau en Màrqueting:

Institución País
Vives University College Brugges (Bélgica)
Libertas Business School Zagreb (Croacia)
University of Applied Sciences Baltazar Zapresic Zapresic (Croacia)
Universidade de Aveiro Aveiro (Portugal)
American College Nicosia (Chipre)
Selahaddin Eyyubi University Diyarbakir (Turquía)
Polytechnic Institute of Bragança Bragança (Portugal)
University of Szeged Szeged (Hungría)
University of Lodz Lodz (Polonia)

Convenis SICUE:

SICUE és un programa de la Conferencia de rectors de les Universitats espanyoles (CRUE) para realitzar estudis convalidables en Universitats de l ‘estat espanyol.

Permet als estudiants realitzar un període d’estudis amb reconeixement acadèmic en una institució universitària espanyola diferent a la que l’alumne està matriculat.

Grau en Turisme:

Universidad de Murcia
Universidad de Huelva
Universidad de Islas Baleares
Universidad de Jaen
Universidad de la Rioja
Universidad de Oviedo
Universidad de Sevilla
Universidad de Zaragoza

Grado en Marketing:

Universidad de Cadiz
Universidade Almería
Universidad de Granada

Convenis Prometeu:

Són convenis entre Mediterrani i Universitats no europees encaminats a fer conjuntament convenis de recerca, així com intercanvis entre alumnat i professorat.

ÀreaInstituciónPaís
Grado Marketing/Doble GradoDong Hwa UniversityTaiwán
Grado Marketing/Doble GradoChinese Culture UniversityTaiwán
Grado Marketing/Doble GradoTunghai UniversityTaiwán
Grado en MarketingUniversidad del Norte Barranquilla (Colombia)
Grado en MarketingUniversidad Mondragon-UCOQuerétano (México)
Grado Marketing/Doble GradoZhejiang Sci-Tech UniversityZhejiang (Xina)
Grado en MarketingCentro Estadual de Educación Tecnologica Paula SouzaSao Paulo (Brasil)
Grado en TurismoUniversidad Mondragon-UCOQuerétano (México)

Erasmus Placements

La mobilitat d’estudiants per pràctiques Erasmus+ for Traineeships és una modalitat del programa Erasmus+ de la Unió Europea. La seva finalitat és contribuir a que els estudiants s’adaptin a les exigències del mercat laboral europeu, adquireixin aptituds especifiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destí, al mateix temps que adquireixen experiència laboral.

Aquest programa té com a objectiu que els estudiants universitaris realitzin pràctiques amb reconeixement acadèmic en empreses o organitzacions d’altres països europeus.

Erasmus Placements

Incoming Students

If you are planning to apply for a place at EU MEDITERRANI as an incoming Erasmus student, the first thing you need to do is to contact your coordinator at your home university and discuss your candidacy with him/her.

We can only accept incoming students of partner universities.

You can find useful information for your stay through this link:

Incoming Students

TREBALL FINAL

El Treball de Final de Grau (a partir d’ara TFG) és una aproximació a una recerca. Els TFG comporten la realització, per part de l’estudiant, d’un projecte, un estudi, una memòria o un treball en què s’apliquin, s’integrin i es desenvolupin els coneixements, les capacitats, les competències i les habilitats requerides en l’ensenyamentn corresponent. La intenció del TFG és preparar a l’alumne/a per les dues sortides a partir d’obtenir el Títol de Grau en Turisme: Món laboral: Sigui la com sigui caldrà que faci informes, anàlisis, balanços… Per aquesta raó al metodologia és un aspecte CLAU del TFG Cursar màster i/o doctorat. Necessitarà coneixements i habilitats tant metodològica con acadèmica. Per això el TFG té aquestes due vessants. L’assignatura del TFG té una càrrega de 15 crèdits ECTS es treballa de la següent manera Classes expositives el primer quadrimestre (inici/Nadal) Assistència obligatòria (excepte Erasmus i causes justificables documentalment) Tutories durant TOT el curs (de finals de setembre a realitzada la defensa del TFG). Poden ser presencials o virtuals. S’han de fer un mínim de 5 tot lliurant material per correcció/revisió El TFG està relacionat amb el Grup de Recerca de EU Mediterrani: Image, Satisfaccion and Tourist Behavior (ISTB). Molts temes de TFG formen part d’una línia de recerca de ISTB; molts es porten a congressos, jornades: molts es publiquen en llibres, papers (revistes acadèmiques), etc.

PROFESSORS

Iratxe Aragón Nicolás
Iratxe Aragón Nicolás
Diplomada en Turisme
Lluïsa Molano Cerro
Lluïsa Molano Cerro
Diplomada en Turisme. Carnet professional de Guia Territorial de Catalunya i Guia de Barcelona. Formadora de Formació Ocupacional.
Milena De Jong
Milena De Jong
Master en Formación del Profesorado. Graduada en Estudios Ingleses
Doctora en Ciències de la Comunicació. Màster en Societat del Coneixement. Llicenciada en Humanitats. Màster en Comunicació i Màrqueting Turístic. BA (Hons) in Tourism Management. Diplomada en Turisme. Guia Oficial de Turisme de Catalunya.
Hui-Wen Tsai
Hui-Wen Tsai
Doctora en Traducció, Interpretació i Estudis Culturals. Master en Traducció, interpretació
Eduard Tapia Yepes
Eduard Tapia Yepes
Doctor en Filologia Alemanya. DEA/M.Phil. en Lingüística Aplicada . DEA/M.Phil. en Literatures i Cultures Llicenciat en Filologia Alemanya
Enric Serradell López
Enric Serradell López
Doctor en Ciències Econòmiques. Llicenciatura en Ciències Econòmiques. Diplomatura en Ciències Empresarials. Professor a Universitat Oberta Catalunya
Santiago Rehecho Murias
Santiago Rehecho Murias
Llicenciatura en Filologia Anglesa. Certificate of Proficiency in English de La universitat de Cambridge. . Professor universitari des de 1996
Elena Puiggròs Roman
Elena Puiggròs Roman
Doctora en Sociologia. Llicenciada en Geografia e Historia. Professora Universitaria des de 1998
Ramón Nogueras Pérez
Ramón Nogueras Pérez
Llicenciat en Psicología. Master en Direcció de Recursos Humans. Fundador de Crossoverworlds Trainings y Sensei Consultores
José Luis Martínez González
José Luis Martínez González
Llicenciat en Geografia i Història. Professor Universitari desde 1998
Concha Marcuello Pascual
Concha Marcuello Pascual
Llicenciada en Dret. Advocada amb despatx professional.
Laura López Peña
Laura López Peña
Llicenciada en Filologia Anglesa. Doctora en Filología. Investigadora al dept. Filologia anglesa de la Universitat de Barcelona
Arnaud Laygues
Arnaud Laygues
Doctor en Filologia románica. Llicenciat en Llengües Modernes. Professor llengua Universitat de Helsinki
Josée Hernández Escrich
Josée Hernández Escrich
Llicenciada en Filologia Francesa. Professora a Centre Estudis Politècnics
Oscar Gutierrez Aragón
Oscar Gutierrez Aragón
Doctor en Administració i Direcció d'Empreses. Llicenciat en Ciències Empresarials. Professor a la Universitat de Barcelona. Va ser Professor a la Universidad de León i Responsable territorial de Màrqueting a Renault España.
Cristina Gracia Rosado
Cristina Gracia Rosado
Llicenciatura en Filologia Alemana. Llicenciatura en Traducció e Interpretació. Professora a l’Academia Fuster
Joan Francesc Fondevila Gascón
Joan Francesc Fondevila Gascón
Doctor en Periodisme. Llicenciat en Ciències de la Informació. Professor a la Universitat Oberta de Catalunya
Felix Barahona Marquez
Felix Barahona Marquez
Doctorat en empresa, Master oficial d'investigació d'empresa, finances i assegurances. Llicenciat en economia
Gaspar Giménez Berbel
Gaspar Giménez Berbel
Doctor i Llicenciat en Psicología. Master d'investigacio en metodología de l'investigació.
Anna Buj Casanovas
Anna Buj Casanovas
Doctora i Llicenciada en Filologia . Professora de l’EU Mediterrani
Adriana Calise
Adriana Calise
Master in diddattica e promozione della lingua e cultura italiane a stranieri. Laurea in lingue e letterature straniere. Docente di italiano LS in company
Meritxell Copeiro Fernández
Meritxell Copeiro Fernández
Llicenciatura en Filologia Anglesa. Certificate of Proficiency in English. Professora anglès Picadilly School. Examinadora Oficial University of Cambridge
William Cole
William Cole
Doctor en Llengua i Literatura.
Florence Detry
Florence Detry
Doctora. Màster en Ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera. Docent a l’Universidad Europea de Madrid
Lluis Feliu Roé
Lluis Feliu Roé
Llicenciat en Periodisme. Màster en Comunicació Empresarial i en Comunicació Digital i Noves Tecnologies. Doctor en Màrqueting de continguts i Director de màrqueting a l'agència e-deon.net

BEQUES

EU Mediterrani t’ofereix de forma eficaç un Servei de Beques per ajudar-te en totes les teves gestions relacionades amb aquest tema.
La persona responsable és la Montse Escudero, pots contactar amb ella directament a través de l’correu: montse.escudero@mediterrani.com

 

Beca MEC (Ministeri de Educació)

El Ministeri d’Educació convoca ajudes er realitzar estudis universitaris de grau
Más información

Beques d’Allotjament

EU Mediterrani convoca ajudes per a estudiants que resideixin fora de la província de Barcelona
Mes informació

Beca Amics

EU Mediterrani convoca ajudes per a alumnes que estiguin cursant estudis a Mediterrani amb amics que accedeixin per primera vegada durant el curs 2021-22
Mes informació

Beca Familia

EU Mediterrani convoca ajudes per a alumnes que estiguin cursant estudis a Mediterrani amb germans que accedeixin per primera vegada durant el curs 2021-22Mes informació

Beca Becari

EU Mediterrani convoca ajudes per a col·laborar en l’espai coEum durant el curs acadèmic 2021-22
Más información

Beca Excel·lència Acadèmica

EU Mediterrani convoca ajudes als millors expedients acadèmics.
Mes informació

Beca Fidelitat

EU MEDITERRANI convoca ajudes per a estudiants que estiguin cursant estudis de cicles Formatius a EU MEDITERRANI i que accedeixin durant el curs 2021-22 a estudis universitaris en EUM.
Mes informació

Beca 2gether

EU MEDITERRANI convoca ajudes per a estudiants de nou accés que es matriculin juntament amb altres estudiants de la mateixa centre de batxillerat / cicle formatiu durant el curs 2021-22
Mes informació

 

SOL·LICITA INFORMACIÓ
I DESCARREGUEU EL PDF AMB MÉS INFORMACIÓ