Els dies 5 i 6 de juliol de 2022, a l’Escola Universitària Mediterrani hem tingut l’honor de ser la seu de la 6a Reunió del projecte MEHMED (Mediterranean Environmental Change Master Study and Ecosystem Building).

L’esdeveniment organitzat per la Dra. Anita Geiszinger, Project Manager i el coordinador del projecte, el Dr. Josep Vila Subiros de la Universitat de Girona, reuneix 14 centres i universitats i té com a objectiu implementar un Màster en relació amb el canvi climàtic en vuit universitats del Magreb (Bordj Bou Arreridj, Mostaganem, Monastir, Sousse, Mohammed Premier Oujda, Sidi Mohammed Ben Abdellah, Abdelmalek Essaadi).

Diverses universitats participen en l’esdeveniment, com la Universitat de la Sorbonne (París) o la Università di Sàsser (Alghero). La trobada organitzada a l’EUM ha permès el seguiment i un balanç dels Màsters implementats en l’arc mediterrani. La nostra institució, conscient de la problemàtica mediambiental i de la importància del projecte MEHMED per al nostre futur comú, està molt feliç de poder contribuir a l’èxit d’aquesta trobada.