Grau de Logística (primer semestre)

Fonaments del Marketing – Dijous de 17:00h a 18:00h.

Grau de Marketing

Dijous de 19:00h a 20:00h.