dilluns 20/6 de 10.30 a 12 h

 

Revisió d’exàmens:

dijous 26/5 de 10 a 11 h Anglès II GT

dimarts 31/5 de 10 a 11 h Bss English GT

dijous 2/6 de 10 a 11 Anglès III GT

dimarts 28/6 de 10 a 11 h Anglès II GT

dijous 30/6 de 10 a 11 h Bss English