Dijous de 15 a 16 h i de 19 a 19.30 h

Amb flexibilitat segons demanda.