Cita prèvia per e-mail amb 72 h d’antelació:

Tutories online:

Tots els dilluns del 7/2 al 14/3 de 19 a 20.30 h

Tots els dilluns del 21/3 al 9/5 de 19 a 20 h