QUALITAT

Sistemes de qualitat a EU Mediterrani

EU MEDITERRANI està constituïda per un equip jove i preparat que treballa amb un únic objectiu: formar els millors professionals. Per aquesta raó vam ser el primer centre adscrit a la UdG en apostar per la Gestió de la Qualitat aconseguint la prestigiosa certificació de Qualitat UNE-EN ISO 9001, atorgada per AENOR, sistema que ens ha permès analitzar i comprovar constantment que els serveis que t’oferim són de la màxima qualitat i responen a les teves expectatives. I per tal de continuar millorant, hem adaptat el nostre sistema de qualitat a les exigències de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’escola Universitària Mediterrani te implantat aquest sistema de qualitat desde l’any 2002, i aquest any 2017 estem orgullosos dels resultats que ha obtingut el nostre centre en l’acreditació del títol de Grau en Turisme per l’Agència per a la Qualitat de Sistema Universitari de Catalunya AQU. Aquí mostrem els links d’aquesta acreditació:


Avaluació de la Sol·licitud d’Acreditació de Títol Oficial Grau Turisme

En els processos que s’enumeren a continuació i en la política de qualitat queda reflectit el funcionament de l’Escola Universitària Mediterrani.