Mediterrani inclou segons es realitzi Grau en Turisme o Grau en Màrqueting acreditacions gratis d´anglès de Cambridge i de francès de la CCI de París.

Un recent estudi sobre l´anglès a Espanya revela que només el 20% de la població compta amb un títol oficial que acrediti el seu nivell d´anglès. Per això a EU. Mediterrani podem dir que tenim el millor programa d´idiomes, ja que a més d’haver estat pioners en impartir 6 idiomes dins el Grau en Turisme i 5 dins el Grau en Màrqueting (amb xinès des de primer curs), hem vist la necessitat que els nostres alumnes puguin acreditar alguns d´aquests coneixements. Per això, Mediterrani és l’únic centre que inclou en el preu del Grau en Turisme i del Grau en Màrqueting les acreditacions d´anglès de la Universitat de Cambridge (First Certificate, Advanced i Proficiency) i en el cas del Grau en Turisme també l´acreditació de francès (DFP) atorgada per la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris.