Nota de premsa – El dilluns 23 d’octubre de 2017 s’ha signat l’acord de col·laboració entre l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona i ABE·L, Associació per la Cerca de l’Excel·lència Logística. Mitjançant el mateix es vol potenciar les relacions acadèmiques entre ambdues entitats, en un marc ampli de cooperació i col·laboració educativa, de manera que la summa i sinergies dels seus esforços serveixi per oferir un millor servei a la societat millorant els programes de formació i promovent la transferència mútua de coneixements entre universitat i empresa. L’Acord de Col·laboració inclou la futura implantació del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials amb les següents línies generals:
• Participació d’associats de ABE•L, reconeguts professionals de la logística, en la docència del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials.
• Cooperació per part d’associats de ABE•L en el disseny de les assignatures del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials en les quals, per la naturalesa del present Acord Marc siguin responsables acadèmics
• Participació d’associats de ABE•L en la codirecció de Treballs de Fi de Grau de l’esmentat títol universitari
• Participació d’associats de ABE• L, en l’organització i exposició de ponències en seminaris i/o conferències relacionades amb el camp objecte de l’estudi del títol universitari a desenvolupar en les instal·lacions de la EscolaUniversitària Mediterrani de Barcelona
• Oferta de pràctiques laborals en empreses del sector de la logística i/o en entorns logístics d’empreses de producció per als estudiants del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials.
• Suport per a la concessió de beques/ajudes a l’estudi del Grau Dual en Logística Industrial i de Serveis Comercials.