Els grups parlamentaris d’Esquerra Republicana, Mas País – Equo i Teruel Existe van presentar en el Congrés, al llarg del mes de desembre, lesesmenes parcials a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, que acaba d’entrar en vigor el dia 1 de gener, amb la finalitat de sol·licitar el retorn al tipus reduït de l’IVA dels serveis veterinaris, motivades totes elles en l’Informe sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari d’animals de companyia a Espanya. Aquest informe va ser elaborat pel Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, director del Departament d’Empresa de la Escola Universitària Mediterrani de Barcelona (Universitat de Girona) i el Dr. Gaspar Berbel Giménez, professor de l’àrea d’estadística del mateix departament. Així mateix, el Grup Parlamentari d’Esquerra Confederal va presentar al Senat una esmena parcial en el mateix sentit fonamentada igualment en l’esmentat informe. Des de Mediterrani ens sentim orgullosos que aquesta sigui ja la tercera ocasió en què, basant-se en informes provinents de les línies de recerca de la nostra Escola, es presenten esmenes a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (2018, 2019 i 2021) amb la finalitat d’aconseguir l’objectiu de la reducció de l’IVA als serveis veterinaris, perquè ens permet fer visible la nostra contribució a la societat com a institució sempre disposada a sumar, almenys en aquells aspectes en els quals podem ser útils al conjunt de la ciutadania. Lamentablement en aquesta ocasió les esmenes no van ser acceptades en votació del ple de les Cambres, però existeix ja en marxa una nova línia de treball per part de la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE) destinada a aconseguir, fonamentant-se en els estudis duts a terme en Mediterrani, la reducció de l’IVA veterinari a partir del desenvolupament d’una normativa governamental específica que sigui posteriorment aprovada per les Corts.

PGE 2021 Enmienda BOCG Senado