El 26 de Febrer, ELENA SORRIBES ha realitzat una ponència a l’EU Mediterrani que ha resultat de gran interès per a la nostra comunitat acadèmica. Aquesta Professora és la coordinadora del Màster d’Autolideratge, Conducció de Grups i del Curs d’Expert en Avanços en Habilitats de Liderar de la UB. A més també és Especialista en l’anàlisi i diagnòstic de processos grupals. L’objectiu de la ponència és treballar amb els alumnes de RH (grups del Dr.Gaspar Berbel d’EU Mediterrani) els estils de relació-lideratge, sobre la base d’unes dinàmiques participatives on els alumnes aprenen a determinar el seu perfil de lideratge, el dominant, a identificar-los i a conèixer els punts forts i febles de cadascun. Elena Sorribes repetirà els dies 16 i 26 de març (en els grups de matí i tarda respectivament).