L’objecte del concurs és determinar el disseny de la carpeta de l’estudiant que la UdG distribuirà durant el curs 2020-21. Hi poden participar tots els membres de la comunitat universitària: estudiants matriculats a la UdG i als seus centres adscrits durant el curs 2019-20 en estudis de grau, màster oficial o doctorat, així com el PDI i el PAS. Cada participant podrà presentar només una proposta. La temàtica és lliure. Les propostes que es presentin han de ser originals i inèdites i consistiran en un fons de disseny lliure que permeti l’estampació del logotip de la UdG en el producte final. No s’acceptaran propostes que incloguin text en el disseny. La tècnica és lliure, però ha de ser apta per a la impressió a quadricromia. L’àrea per al disseny lliure comprèn la coberta, la contracoberta i el llom de la carpeta. Les mides de les propostes seran de 37 cm. (alçada) x 56 cm. (amplada). Caldrà no ubicar cap element significatiu a l’àrea compresa des de la vora fins 1 cm., atès que correspon a la superfície que no queda a la vista un cop muntada la carpeta.

Aquí podeu consultar les bases de concurs