EU Mediterrani ha iniciat el 26 d’abril una nova edició dels exàmens DFP de francès que els alumnes de Grau en Turisme del centre tenen inclosos en la seva carrera de Turisme. EU Mediterrani ha estat pioner, com a centre examinador del títol de francès professional (dfp) de la CCI francesa de Barcelona i en aquesta ocasió han estat presents el Director General Sr. Philippe Saman, el personal de la Cambra encarregat dels exàmens, els examinadors i el Director General d’EU Mediterrani Sr. Eulogio Arza. Els 67 candidats de la sessió 2019 s’han examinat utilitzant el suport informàtic però també han hagut d’enfrontar-se a un tribunal de professors acreditats. Aquest examen ve coronar quatre cursos de formació en l’àmbit del francès del Turisme. Els candidats han pogut comprovar la bona formació rebuda pel departament de francès que els ha considerat molt ben preparats per a passar aquest examen extern. El títol s’atorga tant de forma física com de forma numèrica per tal de permetre als estudiants demostrar la validesa d’un títol que no té data de caducitat, cara a les empreses del mercat professional que els hi sol·licitin.