Amb el suport de l’Escola Universitària Mediterrani, el Dr. Gaspar Berbel ha publicat en el mes d’octubre el seu últim llibre. El proper 18 d’octubre (2015) estarà disponible la primera edició de “Claus i eines d’estadística. Per a turisme i ciències socials”. Es podrà comprar a la recepció de Mediterrani, fins que s’esgoti el primer tiratge de 100 exemplars, una vegada esgotats es podrà comprar en Amazon -a partir del 28 d’octubre. Les dates poden variar.

És un llibre dirigit a estudiants -principalment de turisme-, a professors i investigadors que necessitin comprendre les claus per dissenyar un estudi o recerca, recollir informació, dissenyar enquestes -presencials o online- descriure distribucions (estimadors puntuals i/o graficar), realitzar inferències (a través d’intervals o de proves de relació), recollir dades i importar-los a SPSS o Stata, dissenyar un mostreig, introduir-se en la modelització de dades. En definitiva, cursar un curs d’estadística, refrescar coneixements, saber com funciona el SPSS o Stata, descriure i analitzar dades d’un TFG, investigar o realitzar informes o publicacions de recerca.

L’estructura de cada capítol s’inicia amb la descripció dels objectius, explicacions teòriques -a nivell bàsic i a nivell més avançat-, exemples i exercicis resolts, seqüència dels procediments estadístics i sortides interpretades -tant en SPSS com en Stata, links a vídeos amb els quals seguir I amb els que replicar tots els procediments realitzats -mostrant-se com es realitza el procediment i com s’interpreta, en tots dos software -, autoavaluacions finals de cada capítol, i un link per contactar amb l’autor i sol·licitar-li els materials extres del manual -com la matriu de dades amb la qual es treballa durant tota l’obra perquè qualsevol pugui replicar les proves o procediments, els links complets a cada recurs o video, la correcció de les autoavaluacions, a més d’opinar sobre el manual o sol·licitar altres recursos.

El llibre recull l’experiència i trajectòria de Gaspar Berbel, com a docent, i com a creador de multitud d’eines i materials dirigits als seus alumnes -de turisme (UdG, Escola Universitària Mediterrani), de psicologia (UAB i UNED), de CC del treball (UOC), d’econòmiques (UNAL), entre altres col·lectius. Des de 1990.