EU Mediterrani ha estat present a la IV Jornada UNIDISCAT celebrada el 9 d’octubre. En els darrers anys UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) ha organitzat jornades i tallers amb la voluntat d’actualitzar les tasques dels serveis universitaris implicats en l’atenció a la comunitat universitària amb necessitats educatives especials. La concepció transversal d’UNIDISCAT ha portat a incrementar la coordinació entre les universitats i diversos serveis públics, coordinació que fa del sistema universitari català un exemple a seguir. Aquesta IV Jornada vol facilitar una visió del nostre entorn internacional i contrastar allò que es fa a Catalunya amb serveis i experts d’altres països, per disposar d’un marc conceptual i de treball més ampli.