L’Escola de Turisme Mediterrani, centre autoritzat per la Generalitat de Catalunya per a impartir els Cicles Formatius de Grau Superior de Gestió d’Allotjaments Turístics i el d’Agències de Viatges i Gestió d’Esdeveniments, ha obtingut una nota de 4/4 com a resultat de la valoració de l’assoliment dels objectius establerts en el centre educatiu i de la millora dels seus resultats, a partir de l’anàlisi del sistema d’indicadors del curs 2016-17. En aquesta avaluació de centre s’han revisat les següents dimensions:

Rendiment acadèmic de l’alumnat,

Valoració dels objectius de centre: planificació i assoliment

Condicions d’equitat del centre: abandonament/absentisme, convivència, entorn, orientació.

Aquesta valoració ha estat emesa pel Consorci d’Educació de Barcelona, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, seguint l’Avaluació Anual de Centres (AVAC III)