Nota de premsa – 21/11/2019

Seguint un enfocament d’Entorn Personal d’Aprenentatge (PLE), el Doctor en psicologia i professor de l’Escola Universitària Mediterrani (centre adscrit a la Universitat de Girona), Gaspar Berbel, juntament amb el centre, han impulsat el manual d’estadística que revolucionarà el món educatiu.

El proper divendres 13 de desembre, a les 19:15 h, es presentarà a l’aula 71 de l’EU Mediterrani el resultat d’aquest treball sobre tècniques d’investigació qualitatives i quantitatives que ha estat realitzant el Doctor Berbel durant anys.

Aquest resultat ha quedat recollit en un llibre – manual que pretén fer més amena la formació estadística aprofitant recursos integrats a un Symbaloo (blogs, aplicacions mòbils, calculadores i biblioteques online). Un format original que segons el seu autor “és un apropament al nou paradigma de la formació, on un professor o un manual han de ser simples elements més dins el propi entorn d’aprenentatge que ha de construir-se qui aprèn, integrant altres fonts com són: altres experts, eines, vídeos, sense oblidar les pròpies realitzacions o productes que ha d’elaborar qui aprèn. Es tracta de mostrar contingut, però sobre tot d’estimular la curiositat”.

El nou manual -revisat per un grup de 10 professionals, docents i investigadors- pretén adaptar-se als nous formats d’aprenentatge, entenent les exigències i necessitats dels estudiants actuals. És per això que l’autor facilita l’enteniment de conceptes claus de l’estadística a través de vinyetes o còmics, i que incorpora un canal de vídeos a la plataforma Youtube on es mostren procediments estadístics i la utilització del IBM SPSS i l’Stata. L’eina, també compta amb una APP per a smartphones i tablets que, de forma pautada, permet relacionar variables (proves de contrast d’hipòtesi)  i serveix com a  guia per als alumnes, investigadors i professors, els quals poden veure com es fan i interpreten aquestes proves de forma simple i intuïtiva.

Berbel, l’impulsor del manual, explica que aquesta aposta evident per la tecnologia pretén “facilitar la tasca de les persones que volen entendre què es investigar, com s’inicia una investigació, com es recullen dades, com es tracten, com es relacionen entre sí, i com es realitza un document científic (com treballs finals de grau, treballs finals de màster, papers o tesis doctorals), com aplicar diferents tècniques qualitatives i quantitatives en investigació; amb l’ajuda d’un grapat important de recursos que ja existeixen i de l’app”. Un apropament a l’estadística i les tècniques d’investigació que no deixa indiferent a ningú.