Her&Mus. Heritage and Museography és una revista de publicació anual que recull articles sobre patrimoni i museus, amb una especial rellevància als seus aspectes didàctics, educatius i de transmissió del coneixement. En la revista tenen cabuda tant treballs de l’àmbit acadèmic com experiències i reflexions de l’àmbit museístic i patrimonial i aconsegueix tant l’àmbit peninsular com l’europeu i el llatinoamericà. Per aquest motiu, s’admeten articles en diverses llengües, com són el català, l’espanyol, el francès, l’italià i l’anglès.

Her&Mus proporciona accés lliure immediat als seus continguts basant-se en el principi que posar la recerca a la disposició del públic de manera gratuïta afavoreix l’intercanvi global de coneixement.

https://www.raco.cat/index.php/Hermus