(Article de la Dra. Blanca Braut, Directora Acadèmica de l’EU Mediterrani publicat a EL VIGIA)

La logística generarà en els pròxims anys desenes de milers de nous llocs de treball qualificats i d’alta especialització en tot el país. Segons dades de l’Associació per a la Cerca de l’Excel·lència específica de Logística (ABE-L) i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la logística representa entorn del 12% del Producte Interior Brut espanyol, sent el transport terrestre el màxim representant del sector, amb més del 6% del total de les empreses nacionals, més del 4% de l’ocupació total, un volum de negoci pròxim als 95.000 milions d’euros i una inversió anual superior als 12.000 milions d’euros. Espanya ocupa la posició 18 en el Rànquing Global LPI (Logistics Performance Index) amb una valoració de 3,72 sobre 5. Això justifica la necessitat de graduats formats específicament en logística i de forma eminentment pràctica que puguin incorporar-se immediatament al mercat laboral.
El Grau en Logística Empresarial (Dual) que impartim a Barcelona, a l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona, és un estudi emmarcat en el sector de la logística, que té una durada de quatre anys i està estructurat en 240 crèdits ECTS. El nostre objectiu fonamental consisteix a formar professionals experts en el sector logístic, que compta amb un altíssim nivell d’ocupabilitat. És aquesta demanda objectiva del mercat, que no poden absorbir solament les ofertes existents de postgrau, la que ha justificat l’aparició d’aquest grau i pretén constituir una oportunitat de trobada entre els estudiants i les empreses del sector, tractant de garantir la seva ràpida incorporació al món laboral, fins i tot durant el transcurs dels estudis gràcies a la nostra cooperació amb reconegudes empreses tant del sector industrial (principalment del sector de l’automòbil) com del sector serveis, d’àmplia implantació i presència a Catalunya.
En concret, aquest grau inclou un mòdul obligatori de pràctiques externes que consta de 42 crèdits ECTS repartit entre el tercer i quart curs, que els estudiants realitzaran sota la modalitat dual. L’objectiu d’aquestes pràctiques és que els alumnes adquireixin una formació individualitzada i adaptada a les necessitats específiques de cada empresa, com a forma de complementar la formació obtinguda de la resta de les assignatures de la titulació. Es tracta d’una formació dual que dota als estudis d’un caràcter eminentment pràctic i que facilita la inserció laboral, en permetre a cada alumne, desenvolupar tot el mòdul de pràctiques externes en la mateixa empresa, perfeccionar les competències i adquirir els coneixements específics d’interès professional. La formació dual en logística ha de permetre la millora de l’ocupabilitat dels estudiants, incrementant l’adequació dels estudis a les exigències del món laboral i la formació dels estudiants universitaris als requeriments dels llocs de treball que desenvoluparan en el seu futur professional, millorant l’eficiència econòmica del sistema i la integració social dels alumnes.
A més, en la seva condició de primer grau universitari que a Catalunya garanteix la dualitat a la totalitat dels matriculats, aporta un al·licient o incentiu major per l’existència d’una demanda constant i consolidada d’alumnes que desitgen cursar aquest tipus d’estudis. El creixement del pes de la logística, de la mà de l’evolució constant del comerç electrònic, converteix en especialment atractiu aquest àmbit.
En definitiva, la formació dual optimitza la professionalització com a pas previ a un accés directe, més senzill i menys disruptiu a l’ocupació. La formació dual de qualitat que ofereix el Grau en Logística Empresarial, basada en una estreta col·laboració i concurrència entre el món acadèmic i les empreses, resulta especialment interessant i necessària a causa del marcat caràcter professional d’aquest camp de l’activitat econòmica. De fet, ABE-L estima que, davant el creixement present i futur del sector logístic, resulta imprescindible l’existència d’una formació superior universitària específica i reglada en aquest camp, que permeti ajudar a aconseguir tant la creació de noves empreses en el sector com la generació contínua de llocs de treball. La formació dual ajuda a complir les expectatives que el sector diposita en aquests moments en el teixit universitari com a proveïdor de professionals realment útils per a cobrir les cada vegada majors necessitats de personal altament qualificat.