La Junta de Centre d’aquest 2017 de l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la Universitat de Girona, que es va celebrar el 12 de juliol, va comptar, per part de la Universitat amb la participació de la Delegada del Rector per a Centres Adscrits, Dra. Fina Patiño; el Vicerector de Política Acadèmica i Docència, Dr. Francesc Roca; la Cap del Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants Dra, Helena Montiel; i la Secretària Sra. Sandra Costa. A més, per part de l’EU Mediterrani hi van ser també presents el Director General, Sr. Eulogio Arza; la Directora Acadèmica, Dra. Blanca Braut, la Responsable de Secretaria Acadèmica Sra. Olga Domínguez; la Responsable del Departament de Beques Sra. Montse Escudero; i el Director de Comunicació Sr. Joan V. Sagristà.