Des de l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG, estem molt orgullosos d’haver aconseguit aquest any 2017 l’acreditació de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per al Grau en Turisme que impartim al nostre centre. Aquesta acreditació no hagués estat possible sense la inestimable ajuda del nostre equip de professors i personal administratiu, així com el nombrós ventall d’empreses del sector turístic que col.laboren en els nostres programes docents i de pràctiques. Per l’Equip directiu de l’Escola Universitària Mediterrani, la cerca de l’exelència sempre ha estat un objectiu fonamental, i la consecució d’aquesta acreditació de l’AQU és el millor estímul per seguir treballant en aquesta direcció. Dins l’acreditació, volem fer esment especial a dos dels punts en els quals l’EU Mediterrani progressa cap a l’excel.lència: el punt 1.4 que fa referència als sistemes de coordinació de la docència amb els que compta el nostre centre, i el punt 5.1 que fa esment de l’eficàcia de les mesures i els recursos que es destinen en el recolzament a l’aprenentatge dels estudiants, gràcies  a la manifesta eficàcia del Pla d’Acció Tutorial (PAT). En aquest link podeu veure l’informe d’avaluació de l’AQU:

Avaluació de la Sol.licitud d’Acreditació de Títol Oficial

https://mediterrani.com/wp-content/uploads/2018/04/IDA-G-Turismo.pdf