El 29 d’abril Mediterrani ha realitzat una activitat relacionada amb l’assignatura d’Esdeveniments que tenen els dos cursos de 2n de CFGS. Es tractava d’organitzar un Esdeveniment entre tota la classe per tal de ser avaluats, tenint en compte que els assistents al mateix han estat els alumnes de 1r curs. També hi han participat professors i personal del centre. L’activitat ha consistit en recrear un túnel del terror, que ha tingut un gran èxit a jutjar pels crits dels visitants, a més de diferents estands ambientats en les distintes cultures de tot el món.