El professor de la EUMediterrani Gaspar Berbel Giménez va presentar en el VI Congrés Internacional de Docència Universitària, celebrat a Vigo del 20/6 al 22/6/19, un paper (article breu) i un pòster titulat: “Efecte d’un PLE en l’educació superior. Validació d’un qüestionari sobre entorn d’aprenentatge”. Com a resultats de la recerca duta a terme al costat de la UAB (Facultat de Pedagogia –amb els investigadors Antoni Navío Gámez, Roberto Cejas León, Carmen Ruiz Bueno, i José Tejada Fernández), i finançada per l’INAP (Institut Nacional de les Administracions Públiques).
La recerca es va iniciar al juny de 2018. Els resultats exposats mostren l’efecte positiu d’un PLE experimental (Personal Learning Environment) sobre els grups d’estadística del professor Gaspar Berbel, amb un increment significatiu en el rendiment de més d’un punt (en la nota d’avaluació contínua) respecte als 3 anys anteriors. Actuació i resultats que abalen el nou paradigma o sistema de formació basat en fomentar que el discent, alumne, construeixi els seus propis entorns d’aprenentatge, sobre la base d’accions de cerca, cooperació, co-creació, col·laboració amb companys, i elaboració de productes propis que compartir, ajudant-se d’eines Web 2.0 relacionades amb l’educació-aprenentatge.
La recerca també mostra l’estructura d’un qüestionari diagnòstic –sobre la base del treball del grup d’investigadors i d’un grup extern d’experts en pedagogia, TIC, PLE, i formació, per a assegurar la validesa externa de l’eina. El qüestionari es va administrar a una mostra de treballadors de les administracions pública, en el seu format online –mostra intencional (n = 34).
Els primers resultats, derivats de l’enquesta, evidencien el temps com un recurs important per a aprendre, així com l’obtenir ajuda i interactuar amb altres persones; les accions en formació online que realitzen amb més freqüència són buscar i localitzar documents, la que menys difondre activitats o realitzacions –una cosa fonamental en PLE-; els participants prefereixen canals àudio-visuals per a aprendre; i valoren més la contribució d’experts i la transmissió d’experiències d’altres professionals que altres canals.
Destacar, dins de les actuacions desenvolupades en EUMediterrani, la creació d’un canal en YouTube, on alumnes del professor G.Berbel (RH de turisme i de màrqueting) elaboraven vídeo-tutorials, penjant els autoritzats i de major qualitat de forma oberta de moltes de les 49 eines presentades en la guia. Veure canal en: https://www.youtube.com/channel/uc3z-fckx2yzdtt_n85dsusw/videos?view_as=subscriber