El professor Dr. Óscar Gutiérrez Aragón va acudir el passat 11 de desembre en representació de l’Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG, a l’acte de presentació del “Llibre Blanc del Comerç i la Indústria del Sector de l’Animal de Companyia” que ha tingut lloc a l’Hotel Almanac de Barcelona. L’elaboració d’aquest llibre, promogut per l’Associació Espanyola de la Indústria i el Comerç del Sector de l’Animal de Companyia (AEDPAC) i elaborat per la consultora de recerca i estudis de mercat Hamilton Global Intelligence, ha estat possible gràcies a la participació de diversos col·laboradors i organitzacions que representen la unió del consumidor, el retailer, el distribuïdor i el fabricant en aquest sector. La col·laboració dels nostres professors Óscar Gutiérrez i Gaspar Berbel ha estat important en el quart bloc del Llibre, en la part de la qual s’encarregava la Confederació Empresarial Veterinària Espanyola (CEVE), gràcies a les seves aportacions sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya (es pot consultar el resultat de les seves aportacions en el pdf adjunt entre les pàgines 125 i 142). En la fotografia adjunta es troben Óscar Gutiérrez (Director del Departament d’Empresa de l’EU Mediterrani), Jordi Aymerich (Coordinador del Llibre Blanc, Hamilton Global Intelligence), Lluc Ferrer (President de AEDPAC), Delia Saleno (Presidenta de CEVE) i Ignasi Solana (Secretari General de AEDPAC).