“L’Informe sobre la situació socioeconòmica i laboral del sector veterinari a Espanya (any 2018)” elaborat pel Dr. Óscar Gutiérrez Aragón, Director del Departament d’Empresa de la Escola Universitària Mediterrani, centre adscrit a la UdG, per encàrrec de la Confederació Espanyola de Veterinària (CEVE), adverteix que, després de l’increment del tipus impositiu d’IVA a la prestació de serveis veterinaris produït en 2012, a més de generar-se múltiples problemes d’índole sanitària, es va causar un notable deteriorament en un gran nombre d’indicadors econòmics, financers i laborals en el sector veterinari. A partir de l’exercici econòmic corresponent a l’any 2015, coincidint amb la millora de les xifres macroeconòmiques a Espanya, el sector ha experimentat una progressiva recuperació en un gran nombre dels seus indicadors econòmics i financers, acreditant una evident millora econòmica en l’actualitat. No obstant això, existeix una sèrie d’indicadors relacionats amb la qualitat de l’ocupació i a la productivitat per empleat, que, malgrat la millora econòmica, s’han vist seriosament danyats. L’evolució dels indicadors estudiats confirma que, en aquest sector, caracteritzat per una progressiva feminització (fenomen d’indubtable transcendència i amb evidents conseqüències positives) i a causa de les circumstàncies descrites en l’informe, un gran nombre de professionals veterinaris (tant dones com homes i, sobretot, els més joves) estan patint una seriosa situació de precarietat laboral. De les conclusions de l’informe s’extreu que un retorn al tipus reduït de gravamen de l’IVA per als serveis veterinaris deuria, entre altres mesures, a més de reduir algun dels perniciosos efectes econòmics, laborals i sanitaris que pateix el sector, servir per a temperar la situació de precarietat de molts dels treballadors del sector. Aquesta decisió ja va ser aprovada en seu parlamentària en el seu moment, però, malgrat l’ampli consens parlamentari existent en aquest sentit, a causa de la situació política nacional actual, amb diversos mesos amb el Govern en funcions, es troba en suspens en el moment de la publicació d’aquest informe. La seva aplicació efectiva permetria, sens dubte, que una part substancial del consum o de la despesa dels clients dels serveis veterinaris que en l’actualitat s’empra en pagar l’impost pugui traslladar-se a remuneració del treball o del capital.

http://ceve.es/wp-content/uploads/2019/08/Informe-CEVE-2018.pdf

https://www.lavanguardia.com/economia/20190909/47243546650/veterinaria-precariedad-convenio-colectivo.html