En la contínua recerca de millora i per oferir la major qualitat possible per als nostres estudiants en les assignatures que impartim als graus universitaris a l’EU Mediterrani, hem ampliat el termini fins al 24/06/18 perquè pugueu fer les valoracions dels professors amb la total garantia d’anonimat gràcies al procés d’encriptació que ofereix la UdG.

Els destinataris dels resultats obtinguts són:

1-.El mateix professor o professora. El resultat de les enquestes li proporcionen una informació de primera mà molt útil respecte del vostre grau de satisfacció, per tal que pugui reorientar la seva feina de cares a millorar la qualitat de la docència. També és utilitzada en l’avaluació periòdica de l’activitat a què està sotmès tot el professorat.

2-.Els responsables de la docència, tant a nivell general de la Universitat com particular de centre docent o departament. Aquesta informació els permet d’identificar quines són des del vostre punt de vista les millors pràctiques docents, tractar de manera específica algunes situacions problemàtiques i impulsar actuacions de millora.

L’administració de l’enquesta via web us permet major comoditat i facilitat per contestar-la, alhora que garanteix el total anonimat i confidencialitat gràcies al procés d’encriptació.

¿Com respondre a les enquestes?

És un procés que pot durar entre 1 i 2 minuts màxim.

1-. Entrar en el moddle de la UdG amb les vostres dades.

2-.Entrar a “la meva UdG”.

3-.Entrar a “Assignatures”.

 

 

 

 

 

 

 

 

4-.Entrar en l’apartat “Enquestes”.

5-.Respondre a les 7 preguntes de manera ràpida i fàcil.