Mobilitat

El programa europeu Erasmus+ permet que estudiants de Formació Professional puguin formar-se o fer estades formatives a institucions o empreses dels diferents països de la Unió Europea.

Es tracta d’un projecte destinat a estudiants dels diferents cicles formatius de grau superior que permetrà que facin fins a 2 mesos de pràctiques a empreses europees.