• General EUM
 • Serveis
 • Comissions de Qualitat
 • SGIQ a la UDG
 • Procediment SGIQ
 • Pla de millora
 • Verificació de títols
 • Seguiment del títol
 • Modificació de títols
 • Acreditació de títols
 • Estudiants
 • Titulats
 • Professorat
Adreça
Carrer Rocafort 104, 08015 Barcelona
Metro: L1 Rocafort | L1 L3 Espanya | L5 Entença Bus: 13 | 14 | 20 | 27 | 41 | 143 | 50 | 59 | 65 | 94 | 109 | H10 - H14

General EUM

A E.U. Mediterrani portem més de 15 anys apostant per la millora contínua en la docència, acompanyament de l’alumne, recerca i els serveis que préstecs als nostres estudiants. Aquesta aposta no seriosa possible dur-la a terme sense l’esforç i el compromís de tots i cadascun dels membres que forma E.U. Mediterrani.

Els estàndards de qualitat són l’eina que permet a qualsevol institució romandre en constant evolució. La naturalesa d’aquesta evolució ha de ser transparent, clara i veraç. D’aquesta manera qualsevol persona que pertanyi, o no, a la nostra institució pot saber el funcionament intern, propostes de millora, resultats estadístics, etc…

Com a centre docent, tenim l’obligació moral de ser honestos amb la societat, empreses col·laboradores, agències avaluadores, alumnes, personal docent… En cerca del prestigi, una cosa difícil d’aconseguir avui en dia i molt fàcil perdre-ho, E.U. Mediterrani persegueix ser referent en estàndards de qualitat, transparència i docència eficaç amb tot el treball, esforç i dedicació que això comporta.